Jak pracuji

Není rozhovor jako rozhovor »
Systemický přístup »
EFT terapie »
Závěrem »

Není rozhovor jako rozhovor

Stěžejním nástrojem mé práce je rozhovor. Rozhovor, jehož cílem není jen „popovídat si“, ulevit si.  To můžeme udělat s rodinou nebo s přáteli. Aby to byl rozhovor systemický, pomáhající, musí především přinášet takový užitek, který si s klientem dohodneme.

Velmi zjednodušeně řečeno, systemický přístup nám umožňuje definovat si, co potřebujeme a nalézat možnosti, jak toho dosáhnout. Konzultant/poradce/kouč klienta ani jeho problémy nehodnotí, neposuzuje. Neradí, co by měl udělat nebo jak by měl své probémy řešit. Naopak, pracuje formou kladení otázek s cílem umožnit klientovi odkrývat jeho vlastní možnosti (způsoby uvažování a myšlení, úhly pohledu, cesty k řešení apod.). Prohlubuje se klientovo uvědomění. Postupné zvědomování zažitých stereotypů (v myšlení, chování apod.) přináší klientovi zcela přirozeně možnost volby tam, kdy ji dříve nevnímal. Zaměřuje svoji pozoronost na to, co považuje za důležité, za užitečné. V tomto smyslu si klient řídí svá sezení a zodpovídá za jejich průběh.

Pozn.) Na tomto místě bych ráda zdůraznila rozdíl mezi expertním poradenstvím a systemickým poradenstvím.

Expertní poradenství, jak ho běžně známe a chápeme, se obvykle zaměřuje na problém, který diagnostikuje nebo jinak ohodnotí, poskytuje informace, rady a návody, jak v dané situaci postupovat. Poradce přijímá roli experta na danou problematiku (např. manželské poradny, psychologické poradny, apod.)

Systemické poradenství nehodnotí, neposuzuje ani nediagnostikuje naše obtíže. Ke každému přistupuje individuálně, s respektem k našemu zcela jedinečnému prožívání. Konzultant/poradce/kouč nám "na zakázku" pomáhá hledat v našem vnitřním světě. Není expertem na problémy a jejich univerzální řešení, ale na způsob, jak prohloubit vlastní sebepoznání, jak překonávat svá omezení a jak uvádět změny do každodenního života.

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které přináší změny v prožívání, chování, osobnosti a způsobu fungování v životě, přičemž může mít podpůrnou, léčící nebo rozvíjející funkci (Kratochvíl, 2002).

V dnešní době existuje nepřeberné množství terapeutických škol a přístupů, které se mohou lišit jak výchozí filozofií, tak metodami a prostředky, které využívají. Pro ty z vás, koho by systemický přístup zajímal více, uvádím níže další informace...

Systemický přístup

Systemický přístup se formoval v rámci tzv. postmoderní filozofie v 2. polovině 20. století. V současnosti je jedním z hlavních trendů v humanitních vědách, zejména psychoterapii, psychologii, sociální práci, pedagogice, sociologii apod.

Systemický přístup není izolovaná disciplína. Jedná se o široký proud filozofických východisek, teorií, metodik a praktických zkušeností, které společně tvoří velmi užitečnou základnu pro práci s lidmi. Mezi jeho hlavní zdroje patří konstruktivismus, komunikační teorie, kybernetika 2. řádu, teorie autopoietických systémů, teorie chaosu, synergetika, teorie sociálních systémů a obecná systémová teorie.

Proč mi vyhovuje právě systemický přístup:

Moje nejoblíbenější systemické teze:

EFT terapie

Tato metoda je dnes ve světě velmi populární a řadí se mezi techniky oboru tzv. energetické psychologie. Kořeny EFT terapie nás vedou zpět do doby před 5000 lety k původnímu učení Mistrů Tao. Z tohoto období pocházejí nejstarší dochované zápisy zmapovaných subtilních energetických (meridiánových) drah vedoucích skrz lidské tělo. Následující významné studie na toto téma pocházejí od Dr. George Goodhearta, zakladatele Aplikované Kineziologie a Dr. Rogera Callahana, tvůrce metody TFT (Thought Field Therapy).

Na počátku 90. let, jeden ze studentů Dr. Callahana, Gary Craig, zjednodušil složitý TFT algoritmus a vytvořil univerzální metodu Emotional Freedom Techniques, aplikovatelnou na mentální, emoční a fyzické nesrovnalosti v lidském energetickém systému.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to určitá forma „akupunktury“ bez jehel. Pracuje formou poklepávání na konkrétní akupunkturní body při současném slovním zaměření na téma, se kterým klient přichází. Odstraněním energetických bloků a osvobozením od negativních emocí uzdravuje ("očišťuje, odblokovává") to, co jsme z jakýchkoli důvodů považovali za problém či obtíž. Negativní náboj mizí a vzniká prostor pro novou kvalitu života.


Chcete se dozvědět ještě víc? Čtete zde.

 

Závěrem

V mé práci se pochopitelně odrážejí i jiné metody a způsoby práce, které jsem na své cestě objevila. Ty výše uvedené, resp. jejich principy a východiska mne však ovlivnily nejvíce. Předpoklady, které jsem díky nim přijala za své, vyústily v jakousi osobní Víru.  Víru v každého z nás, v naši skutečnou podstatu, v naši tvořivou sílu nebo chcete-li, ve víru v Boha v nás:-).

Aktuálně

JE ČAS NA ZMĚNU:
1.1.2022
1.1.2022

Vážení a milí,

v současné době si vybírám čas na přehodnocení své vlastní životní cesty a až do odvolání služby neposkytuji. Nadále se věnuji svým dětem a soustředím se na zvýšení kvalifikace formou studia na vysoké škole v oboru sociální a pastorační práce. Kromě toho jsem byla nucena v posledních měsících zaměřit pozornost opět do svého vlastního vnitřního světa, abych procházela další fází intenzivního sebepoznání a ujasnila si směr, kterým se  vydám v nadcházejícím životním období. V případě, že máte jakékoli otázky, můžete mi napsat:-).  Děkuji za pochopení a všem přeji do nového roku pevné zdraví, hodně lásky, klidu a spokojenosti. Srdečně, Lenka:-)Rychlý kontakt:
1.12.2016
1.12.2016

Ing. Lenka Horáková
mob.: (+420) 731 007 755
email: lenka@terapieprozivot.cz
skype: terapieprozivot